بازخوانی تکفیر و تکفیرگرائی در بین مسلمانان
63 بازدید
ناشر: نوای قلم
نقش: نویسنده
شابک: 978-600-5295-02-3
سال نشر: 1388
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی
در قرون متمادی و پس از پیدایش و گسترش فرق و مذاهب مختلف در تاریخ اسلام و مسلمین، مسلمانان شاهد پیدایش دو رویکرد فکری و مذهبی در بین ارباب فرق و مذاهب بودند. یک رویکرد علی رغم توجه به اختلافات موجود بین مذاهب اسلامی، به وحدت و رفع اختلافات می اندیشد و با تاکید بر مسلمان بودن پیروان مذاهب، براخوت و برادری همه آنان اصرار ورزیده تمامی اصحاب فرق و مذاهب را به تلاش برای نزدیکتر شدن پیروان مذاهب دعوت میکند. رویکرد دوم بر خلاف عالمان پیشین، به تکفیرگرائی روی آورده و سعی کرده با برجسته نمودن برخی از اختلافات، مخالفین مذهبی خویش را کافر خوانده و آنان را به احکام کفر محکوم نماید. از پرسش های اساسی و بنیادی این است که کدامیک از این دو رویکرد، مولود طبیعی اسلام و مبتنی بر آموزه های متعالی و سنت و سیره حیاتبخش پیامبر اکرم(ص) است؟ در این اثر ما بر آنیم تا با بررسی و واکاوی مقوله تکفیر و پدیده تکفیرگرائی در تاریخ اسلام، نشان دهیم که روح اسلام و آموزه های نبوی(ص) نه تنها با تکفیر مسلمانان همخوانی ندارد، بلکه از آن تبری جسته و به مقابله با آن برخاسته است. فصل اول اثر، به بررسی مفاهیم بنیادی بحث و فصل دوم به مقوله تکفیر، بررسی پیشینه آن، بیان موضع قرآن، پیامبر(ص)، ائمه طاهرین(ع) و علمای مذاهب در این مسئله می پردازد و فصل سوم به بررسی مذهب وهابیت به عنوان جریان فکری تکفیرگرای معاصر که تمامی گروه های تکفیری معاصر در کشورهای اسلامی، از آن متأثر است اختصاص دارد. امید است این دفتر به عنوان قدمی هرچند کوچک در معرفی ماهیت ضد دینی پدیده تکفیرگرائی و کارکردهای مخرب آن و تحکیم اخوت و تقریب بین پیروان مذاهب اسلامی تاثیرگذار باشد.