تأثیر قیام امام حسین(ع) در شکل گیری جنبشهای شیعی
42 بازدید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
جنبشهاى شیعى به عنوان پیشروترین جریان فکرى و سیاسى در جهان اسلام تأثیرات مختلفى از خود به جا گذاشته و از جمله اینکه این قابلیت فکرى و توانمندیهاى اجتماعى و سیاسى موجبات تشکیل دولت هاى شیعى را در دوره هاى مختلف تاریخ اسلام فراهم نموده است. در این مقاله پس از بحث کوتاه در مورد تعریف شیعه، مبانى فکرى و اعتقادى جنبشهاى شیعى الگو پذیرى جنبشهاى شیعى از عاشورا و مقاومت حسینى مورد بررسی قرار گرفت. باتوجه به تأثیرات مقاومت و شهادت امام حسین (ع) در بیدارى امت اسلامى، ضمن بررسی شعارها و اهداف قیام آن حضرت، به تحلیل راه هائى پرداختیم که براى الگوپذیرى شیعیان از اهداف و شعار فوق مورد توجه و عمل اهل بیت و ائمه (ع) بوده است. در مرحله پایانى بعضى از قیام و جنبشهائى را تحلیل نمودیم که در تکوین و مراحل تحقق آن، از اهداف و شعارهاى آن، درس مقاومت، مبارزه و احیاگرى آموختند. واژه هاى کلیدى: امامت، عدالت، غصب و عدم مشروعیت، ظلم ستیزى، شهادت طلبى، امام حسین (ع)، عاشورا، شیعه، جنبشهاى شیعى، دولتهاى شیعى، خلافت.