نقش نهضت حسینی در احیای تفکر دینی
37 بازدید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
چکیده: دراین مقاله پس از بررسى و تحلیل کوتاه ظهور جریان «احیاگرى در اندیشه و تفکر دینى» در جهان اسلام خواسیتم به این نکته اشارتى نمائیم که بر خلاف تصور بعضى جریان اصلاحگرى در جهان اسلام زائیده تحولات فرهنگى غرب نیست. بلکه ریشه در تاریخ جهان اسلام دارد اولین احیاگران تفکر دینى واصلاح اجتماعى و سیاسى درامت اسلامى ائمه اطهار(ع) بوده اند. بعد از تعریف اجمالى از اصلاح و اصلاح طلبى پس به نقش و تأثیرى که مقاومت و فرهنگ عاشورائى امام حسین (ع) در حوزه اندیشه و تولید نظریه و تئوریهاى اندیشمندان مسلمان بویژه مصلحان بزرگ تشیع اشاره نموده و مباحثى را مطرح نموده ایم، بویژه ارائه اندیشه سیاسى اسلامى توسط حضرت امام خمینى (ره) و رویکرد تفسیرى که بویژه متفکرین و اصلاح گران دینى در مورد عاشورا و شهادت امام حسین (ع) برگزیده اند، مى تواند در تبیین این نقش احیاگرانه مقاومت حسینى مفید و مؤثر افتد. واژه هاى کلیدى: اصلاح، آزادى، انقلاب، احیاگرى، امام حسین(ع)، سیاست، امامت، خلافت، عدالت، قیام، مبارزه، جهاد، شهادت، امر بمعروف، نهى از منکر، انتظار فرج، تقیه، غصب.