نسل جدید وبایسته های تبلیغ دینی
42 بازدید
محل نشر: 3 شماره نشریه بشیر ستاد منطقه 2 82-83
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
ضرورت تفقه در مبانى و ارزش هاى دین و ابلاغ آن به جامعه و تقویت باور مؤمنانه، ضرورت ایجاد یک نهاد مدنى به نام روحانیت را متحقق ساخت. این فلسفه وجودى زمانی تحقق خواهد یافت که بحث تبلیغ و تربیت دینى مورد توجّه جدى قرار گرفته و از پشتوانه و تفقّه و تولید فکر برخوردار باشد. میزان موفقیت عالم دینی، در اصلاح جامعه، بستگى تام به میزان شناخت او از مخاطبانش دارد. هر چه این شناخت از حساسیت هاى جامعه تبلیغى دقیق تر باشد، دستیابى به اهداف تربیتى آسانتر مى گردد. شاید این نکته راز تنوع اعجاز انبیاء (ع) در زمان های مختلف بوده است. از دیگر نکات مهم این حوزه، وجود تنوع در بین مخاطبان است. یک نظام تبلیغى کارآمد، باید پاسخگوى نیاز تربیتى مخاطبان گوناگون خود باشد. انبیاء نیز در انجام رسالت خویش به این حساسیت ها و تنوع مخاطبان توجّه داشتند و نبى مکرم (ص)فرمود: «اِنّا معاشر الانبیاء اُمِرْنا ان نکلم الناس على قدر عقولهم» همچنین به زبان قوم خودشان مبعوث شده و با تکیه بر ادبیات رایج و بلیغ زمانشان با مردم خویش سخن مى گفتند. در بین گروههاى مختلف اجتماعى، جوانان و نوجوانان دارای حساسیت و ویژگى هاى خاصى هستند زیرا از میزان آسیب پذیرى بالاترى نسبت به دیگر گروههاى اجتماعى برخوردارند. در عصر حاضر نوجوانان و جوانان دختر و پسر ما از رسانه هاى گروهى مانند رادیو، تلویزیون، ماهواره و اینترنت در مسائل مختلف فرهنگى و اجتماعى بسیار متأثرند، امروز فرزندان ما حتى اگر در کنج خانه نگهداشته شوند، باز هم نمى توان آنان را از این تأثیرپذیرى مصون نگهداشت، چون ماهواره و اینترنت حتى به خانواده هاى سنتى نیز راه یافته است. کشورهاى سلطه با بهره گیرى از برترى تکنولوژى ارتباطى، به تغییر ارزش ها، هنجارها، اخلاق و روابط فردى و اجتماعى بویژه نسل جوان و نوجوان از دختر و پسر پرداخته اند. از سوئی دیگر با تغییر تدریجى گروه مرجع و الگوى جوانان و نوجوانان، سعی دارند بستر حضور خود را در بین فرزندان ما فراهم نمایند. از این جهت در این مقاله برآنیم تا با مرورى مختصر بر مقوله نوجوانى، جوانى، ضمن تحریک و تحریض مبلغان و عالمان دینى نسبت به اهمیت و حساسیت هاى موجود در این باب، به یک سلسله نتایج و بایسته هاى تبلیغى در عرصه شناخت مخاطبان و شیوه هاى ارتباط با آنها و عنایت به فرصت ها و تهدیدات دست یابیم.